Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro

 • ikon
  Christian Sloth den 20-06-2016
  Repræsentanter fra lokale foreninger i bestyrelsen
  Det er med glæde, at jeg kan meddele, at Norddjurs Fritidsråd har udpeget/valgt Lars Nielsen og Palle Ankerstjerne Jensen til at repræsentere de lokale foreninger i vores bestyrelse.
  Lars sidder i halbestyrelsen og Palle sidder i spejdernes bestyrelse og i fodboldafdelingens ungdomsbestyrelse.
  De deltog begge i bestyrelsesmødet d. 8. juni.
  Venlig hilsen
  Christian Sloth
 • ikon
  Christian Sloth den 15-06-2016
  Fællesbestyrelsen
  Den nye bestyrelse fra d. 1. august 2016 har konstitueret sig.
  Venlig hilsen
  Christian Sloth
 • ikon
  Christian Sloth den 05-02-2016
  Styregruppe for skoleanalyse
  Der er nedsat en styregruppe bestående af 13 politikere og 8 eksterne medlemmer samt direktører og chef.
  Styregruppen arbejder med en budgetanalyse som i løbet af foråret 2016 skal munde ud i en rapport, der skal indeholde "forslag, der kan sikre en mere robust og langsigtet finansiering af det samlede folkeskoleområde", samt en evaluering "på det realistiske i at gennemføre besparelserne på specialundervisning".
  Rapporten kommer i juni 2016 til politisk behandling i Kommunalbestyrelsen.
  Styregruppens dagsordener, referater og mødemateriale kan findes på kommunens hjemmeside på http://www.norddjurs.dk/politik/analyse-af-folkeskoleomraadet
  Venlig hilsen
  Christian Sloth
  Distriktsleder
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen

Kontakt

Børnebyens kontor er åbent alle skoledage

kl.   7.30 - kl.   9.55
kl. 10.15 - kl. 12.00
kl. 12.30 - kl. 15.00

 

Allingåbroskolen  Tlf. 8959 4350 
allingaabroskolen@norddjurs.dk

SFO  Tlf. 8959 4240

Allingåbro BørneCenter  Tlf. 8959 4353
allingaabro-boernehave@norddjurs.dk