Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro

 • ikon
  Hanne Magnus den 28-04-2016
  Dansens Dag på Allingåbroskolen
  Onsdag 27. april summede Allingåbroskolen endnu mere af liv end sædvanligt. Skolen havde i anledning af Dansens Dag lavet en aftale med en ung professionel og eksamineret danseinstruktør, som kom og dansede med hele skolen.
  Alle klasser havde på skift en times undervisning med danseinstruktøren Emma og dansede forskellige danse, der passede til deres alder, kunnen og musiksmag.
  Bevægelse er en vigtig del af den nye folkeskolereform, og onsdag d. 27. april fik Allingåbroskolens elever bevæget sig på en anden måde, end de plejer i den daglige undervisning. Der var høj musik og fuld fart på, og både elever og lærere fik sved på panden - og store smil på læben.
  "Det har været mega-sjovt" fortæller eleverne fra 0. kl. ivrigt, og deres pædagog Maibritt Mortensen fortsætter: "Vi har virkelig haft nogle dejlige timer, og vi har fået mange gode idéer til dans og bevægelse, som vi kan arbejde videre med i klassen".
  Flere af eleverne fra 4. klasse er overraskede over, hvor sjovt det er at danse. En af drengene forklarer lidt undrende: "Jeg troede ikke, det var noget for mig, men nu er jeg helt frisk og glad", og en af kammeraterne uddyber: "Vi bliver bedre til at samarbejde, når vi laver en dans sammen og hjælper hinanden". Alle er enige om, at det var været en god og spændende oplevelse.
  Dagen sluttede med et fælles "afdansningsbal", hvor eleverne viste hinanden, hvad de havde lært. Der var fuld koncentration og store klapsalver til de dansende. Som afslutning på Dansens dag dansede hele skolen en stor fællesdans.
 • ikon
  Christian Sloth den 05-02-2016
  Styregruppe for skoleanalyse
  Der er nedsat en styregruppe bestående af 13 politikere og 8 eksterne medlemmer samt direktører og chef.
  Styregruppen arbejder med en budgetanalyse som i løbet af foråret 2016 skal munde ud i en rapport, der skal indeholde "forslag, der kan sikre en mere robust og langsigtet finansiering af det samlede folkeskoleområde", samt en evaluering "på det realistiske i at gennemføre besparelserne på specialundervisning".
  Rapporten kommer i juni 2016 til politisk behandling i Kommunalbestyrelsen.
  Styregruppens dagsordener, referater og mødemateriale kan findes på kommunens hjemmeside på http://www.norddjurs.dk/politik/analyse-af-folkeskoleomraadet
  Venlig hilsen
  Christian Sloth
  Distriktsleder
 • 02-05-2016
  14:15-17:00
  Invitation til skolehjemsamtaler forår 2016 · 0A
  1
 • 04-05-2016
  14:15-17:00
  Invitation til skolehjemsamtaler forår 2016 · 0A
  1
 • 10-05-2016
  09:00-09:45
  Skolekoncert med Fiolministeriet. · 0A · 1A · 2A · 3A · 4A · 5A · 6A
  1

Kontakt

Børnebyens kontor er åbent alle skoledage

kl.   7.30 - kl.   9.55
kl. 10.15 - kl. 12.00
kl. 12.30 - kl. 15.00

 

Allingåbroskolen  Tlf. 8959 4350 
allingaabroskolen@norddjurs.dk

SFO  Tlf. 8959 4240

Allingåbro BørneCenter  Tlf. 8959 4353
allingaabro-boernehave@norddjurs.dk