Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro

 • ikon
  Christian Sloth den 27-05-2016
  Ledige lærerstillinger ...
  ... på Allingåbroskolen fra d. 1. august 2016:
  http://www.norddjurs.dk/job?jobid=681
 • ikon
  Christian Sloth den 05-02-2016
  Styregruppe for skoleanalyse
  Der er nedsat en styregruppe bestående af 13 politikere og 8 eksterne medlemmer samt direktører og chef.
  Styregruppen arbejder med en budgetanalyse som i løbet af foråret 2016 skal munde ud i en rapport, der skal indeholde "forslag, der kan sikre en mere robust og langsigtet finansiering af det samlede folkeskoleområde", samt en evaluering "på det realistiske i at gennemføre besparelserne på specialundervisning".
  Rapporten kommer i juni 2016 til politisk behandling i Kommunalbestyrelsen.
  Styregruppens dagsordener, referater og mødemateriale kan findes på kommunens hjemmeside på http://www.norddjurs.dk/politik/analyse-af-folkeskoleomraadet
  Venlig hilsen
  Christian Sloth
  Distriktsleder
 • 31-05-2016
  14:30-16:15
  Skole-Hjemsamtaler 3. klasse · 3A
  1
 • 01-06-2016
  14:30-18:15
  skole-hjem-samtaler sommer 2016 · 2A
  1
 • 08-06-2016
  15:00-18:00
  GoCook Bussen - 6 klasse laver mad foran Dagli Brugsen i Allingåbro - Gratis smagsprøver fra kl. 16.30-18.00 · 6A
  1
 • 08-06-2016
  18:30-20:30
  Fællesbestyrelsesmøde · 0A · 1A · 2A · 3A · 4A · 5A · 6A · BRUMBASSE · DAGPLEJE · GRÆSHOPPE · GULDSMED · SOMMERFUGL
  1

Kontakt

Børnebyens kontor er åbent alle skoledage

kl.   7.30 - kl.   9.55
kl. 10.15 - kl. 12.00
kl. 12.30 - kl. 15.00

 

Allingåbroskolen  Tlf. 8959 4350 
allingaabroskolen@norddjurs.dk

SFO  Tlf. 8959 4240

Allingåbro BørneCenter  Tlf. 8959 4353
allingaabro-boernehave@norddjurs.dk